Termeni si conditii

Termeni si conditii

CONDRA SRL este înscrisă în registrul de evidență a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 23025.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. CONDRA S.R.L., cu sediul în Oltenița, Bd. Tineretului, nr. 124, număr de ordine în Registrul Comerțului J51/549/1992, Cod unic de identificare 1932126, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Prin furnizarea adresei de email pe site-ul www.condra.ro în secțiunea Newsletter, ca urmare a accesării tastei – „Ma abonez”, vă dați consimțământul în mod expres și neechivoc ca datele dvs cu caracter personal (adresa de email) să intre în baza de date a societății CONDRA S.R.L și să fie prelucrate și folosite în viitor de către acesta.

Toți cei care au furnizat adresa de email în vederea abonării la Newsletter, în accepțiunea Legii nr. 677/2001 au calitatea de persoană vizată. Scopul colectării datelor dvs de către S.C. CONDRA S.R.L. este transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing de pe site-urile administrate de S.C. CONDRA S.R.L., efectuarea de statistici interne, fără alte obligații din partea S.C. CONDRA S.R.L.

S.C. CONDRA S.R.L va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței contului persoanei vizate, iar ulterior ștergerii contului persoanei vizate, S.C. CONDRA S.R.L va transforma datele cu caracter personal în date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existentă a societății.

Datele dvs. sunt destinate utilizării de către S.C. CONDRA S.R.L. și nu vor fi dezvăluite terților.

Prin accesarea căsuței „Ma abonez”, persoana vizată își dă acordul să primească oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing de pe site-urile administrate de S.C. CONDRA S.R.L.

În cazul în care persoana vizată nu dorește să primească oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing de pe site-urile administrate de S.C. CONDRA S.R.L. nu va accesa căsuța „Mă abonez”.
S.C. CONDRA S.R.L. garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art 14); dreptul la opoziție (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a vă adresa justiției (art 18).Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la sediul social al CONDRA SRL. din Oltenița, Bd. Tineretului, nr. 124.

Datele dvs. nu vor fi transferate în străinătate.

sau

Introdu datele tale

sau 

sau

Create Account

(0242) 515 141